akad. mal. DANICA PAULIČKOVÁ

Som výtvarníčka, ilustrátorka, fotografka, spisovateľka a novinárka. V roku 2002 som založila vydavateľstvo Seneca Publishing company. Vydávame detské knižky, poéziu, beletriu a iné. Organizujeme workshopy pre deti, umelecké výstavy a vzdelávacie semináre.

I am an artist, painter, illustrator, photographer, Art Director, writer and journalist. I created Seneca Publishing company in 2002. We published children books, poetry, education books and many others. We organized workshops, exhibitions and seminars.